Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
land1_large_cmyk_cut.jpg

Saab в България

Иновативен и доверен партньор

Saab обслужва глобалния пазар с водещи световни продукти, услуги и решения в областта на отбраната и гражданската сигурност. Компанията има служители и оперира на всеки континент. Чрез иновативния си, кооперативен и прагматичен подход Saab разработва, внедрява и усъвършенства нови технологии, за да отговори на променящите се нужди на клиентите.
land1_large_cmyk_cut.jpg

RBS15

Използването на една и съща противокорабна ракетна система от новите многоцелеви модулни патрулни кораби (ММПК) и от бреговите ракетни подразделение ще даде следните предимства - полза от „ефекта на мащаба“, способност за координирани удари от много платформи по много цели с момент на изненада, доминиране на крайбрежието, сушата и откритите морски пространства. RBS15 е готова да отговори на заплахите на днешния и утрешния ден.

_ska0525.modified_reworked_rgb.jpg
rbs15-swenex_fmv.jpg
land4_large_cmyk.jpg

RBS15

RBS15 Mk3 е ракета с голям обсег на действие, с възможност за атакуване  на морски и брегови цели. Ракетата е високотехнологична и отговаряща на съвременните и на перспективните нужди и изисквания за далечина на стрелбата (200+ km) и за мощност на бойната глава. Това гарантира сигурно поразяване на всякакви небронирани цели. RBS15 Mk3 има надеждно автономно насочване и способност за надеждна работа при всякакви метеорологични условия. RBS15 Mk3 е модулна и е предназначена за пуск от всякакви платформи - въздушни, морски и брегови. Ракетата е многоцелева - предназначена е за поразяване на надводни кораби, брегови обекти и критична инфраструктура.

Прочетете повече

saab_ground_combat_systems_03_lr_rgb.jpg

Наземни бойни действия

За да се гарантира сигурността на гражданите и обществата в бъдеще, технологичните и интелектуалните граници трябва да бъдат преодолявани всекидневно. Затова експертите на Saabпостоянно анализират минали и настоящи военни събития в контекста на глобалните тенденции, за да извлекат поуки за бъдещето. Техните прогнози са в основата на развойната дейност на компанията в продължение на десетилетия и допринасят за снабдяването на войските по света днес, готвейки ги за предизвикателствата на утрешния ден.

Новини

Мобилен хангар

Мобилният хангар "Deployable Maintenance Facility DAM" предлага разширени защита и способности за поддръжка и ремонт на активи с висока стойност, като например изтребители, но също и на хеликоптери и всякакви превозни средства. DAM разполага с пълна многоспектърна камуфлажна защита, която осигурява устойчивостта на активи с висока стойност. Хангарът е мобилен, но е разработен така, че да отговаря на стандартите за структурна здравина на постоянни сгради и може да издържа на значително въздействие на околната среда.

 

Прочетете повече

Video - 00:54

Обща информация за решението за мобилен хангар DAM

DAM - Deployable Maintenance Facility - Hungarian Air Force

Тренирай, както би се сражавал

Съвместното обучение между съюзническите държави е ключова тема за всички страни-членки на НАТО. На обучението за оперативна съвместимост на ниво бригада и на по-високо ниво се отделя целенасочено внимание, за да се осигури ефективно обучение и подготовка за настоящите и бъдещите заплахи. Въоръжените сили са оборудвани с нови и нововъзникващи технологии и оперират на все по-комплексно бойно поле, под точен вражески огън, нанасяйки и понасяйки жертви, в екстремни природни условия. Въпреки че няма заместител на реалния боен опит, реализмът е от ключово значение за оптимизиране на обучението. Решенията на Saab за обучение „на живо“  осигуряват този реализъм, както и данни с висока степен на достоверност, за да се постигне максимална бойна ефективност.

Прочетете повече

Carl-Gustaf ODT
Carl-Gustaf ODT
_dsc3419_hr.jpg
_dsc0901_hr.jpg
20150408-sv-1859028-1.jpg

Arthur

Arthur (Artillery Hunting Radar) е високомобилна система за откриване на оръжия, тактически разположена в близост до предната линия на собствените войски. В секторите на бойното поле или зоните на интерес, Arthur бързо открива и проследява артилерийски снаряди и изчислява мястото на изстрела и на поразяване.

Прочетете повече

Свържете се с нас

Политика за поверителност
An error has occurred while getting captcha image

Информация за политиката за поверителност на Saab можете да намерите тук.